• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Chia Buồn Tin buồn: Thân mẫu bạn Lê Minh (ACC74) vừa qua đời

Tin buồn: Thân mẫu bạn Lê Minh (ACC74) vừa qua đời

Được tin Bác Lữ Thị Kiều Lam - mẹ của bạn Lê Minh (ACC74 Thủy Lợi) - vừa từ trần ngày 9 tháng 8 năm 2018, thọ 87 tuổi .

Xin thành thật chia buồn cùng hai bạn Lê Minh & Trân .

Cầu mong Bác sẽ sớm về cõi thanh tịnh, yên vui và hạnh phúc .Bạn bè A74 – Phú Thọ Bách Khoa Sài Gòn
Bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.