• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Chia Buồn

Chia Buồn

Nhận được tin buồn là bạn Phan Tấn Lộc (AH74) vừa từ trần lúc 9:00 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2022, hưởng thọ 68 tuổi .

Xin thành thật chia buồn cùng gia đình bạn Phan Tấn Lộc.

Cầu mong hương hồn Bạn sớm được tiêu dao miền cực lạc .

Bạn bè A74 Phú Thọ - Bách Khoa Saigon

Nhận được tin buồn là Cụ Bà Nguyễn Thị Phận, nhạc mẫu của bạn Lê Tuấn Dân (ACK74), vừa qua đời vào lúc 12:30 ngày 7 tháng 6 năm 2022 tại BaTri, Bến Tre, hưởng thọ 85 tuổi.

Lễ động quan vào lúc 7:00 giờ ngày 9/6/2022 và được an táng tại đất nhà (Ba Tri, Bến Tre).
 
 
Xin chia buồn cùng bạn Dân, chị Thu và gia đình.
Cầu mong hương hồn Cụ Bà sớm được siêu thoát.
 
 Bạn bè A74 Phú Thọ - Bách Khoa Saigon

Nhận được tin buồn là Cụ Bà Cao Thị Mười, thân mẫu của bạn Lê Đình Hồng (ACC74 - Thủy Lợi) vừa từ trần lúc 18:00 ngày 20 tháng 5 năm 2022, hưởng thọ 89 tuổi .

Xin thành thật chia buồn cùa bạn Lê Đình Hồng và gia quyến .

Cầu nguyện cho linh hồn Cụ Bà sớm tiêu diêu miền cực lạc .

Nhận được tin buồn là Cụ Ông Nguyễn Tăng Bang, thân phụ của bạn Nguyễn Tăng Thành (ACC74 Thủy Lợi), vừa qua đời ngày 16 tháng 5 năm 2022, hưởng thọ 100 tuổi .

Thành thật chia buồn cùng bạn Nguyễn Tăng Thành và gia quyến .

Nguyện cầu cho Cụ Ông sớm tiêu dao miền cực lạc .

Bạn bè A74 Phú Thọ - Bách Khoa Saigon

Vừa nhận được tin buồn là Cụ bà Phan Thị Thịnh, thân mẫu của bạn Trần Quang Thành (ACK74),  vừa từ trần sáng ngày 10 tháng 5 năm 2022 tại Saigon , hưởng đại thọ 100 tuổi .

Nhập quan vào lúc 15g00 ngày 10/5/2022.
Động quan vào lúc 7g00 sáng thứ năm 12/05/2022.

Linh cữu sẽ được quàn tại nhà riêng 148 Trần Huy Liệu, Phú Nhuận , sau đó sẽ đem đi hỏa táng tại Phúc An Viên , Thủ Đức .

Thành thật chia buồn cùng bạn Trần Quang Thành và gia đình.

Kính chúc Cụ bà được an nghỉ chốn Vĩnh Hằng .

 Bạn bè A74 Phú Thọ - Bách Khoa Saigon

Được tin Cụ Bà Giang thị Thu Tâm, thân mẫu của bạn Nguyễn Tùng Giang (ACC74-CĐ) vừa từ trần ngày 5 tháng 5 năm 2022, hưởng thọ 91 tuổi .

Xin thành thật chia buồn cùng bạn Nguyễn Tùng Giang và gia quyến .

Được tin Mẹ của bạn Văn Bá Tuấn (ACC74) và Văn Bá Dương (ACC75) vừa tạ thế tại Duy Xuyên, Quảng Nam.

Xin thành thật chia buồn với hai bạn và gia quyến.
 
Nguyện cầu bác gái sớm siêu thoát.
 
Bạn bè A74 Phú Thọ - Bách Khoa Saigon
 

Vừa nhận được tin buồn là bạn Lâm Hoàng Phượng, ACK74 (Hàng Hải 74), vừa qua đời vào lúc 18:15 chiều ngày thứ Sáu 25 thàng 3 năm 2022 tại nhà riêng.

Gia đình sẽ tổ chức khâm liệm vào lúc 13:00 ngày thứ Bảy 26/03/2022 .

Ngày thứ Tư 30/03/2022 sẽ đem đi hỏa thiêu ở Bình Hưng Hòa .

Thành thật chia buồn cùng gia đình bạn Lâm Hoàng Phượng.

Vừa nhận được tin buồn là bạn Lê Thiện Bé, ACK74 (Hàng Hải 74), vừa qua đời tối thứ Ba ngày 1 tháng 3 năm 2022 tại bệnh viện Đức Tâm Sài Gòn sau các biến chứng về tim .

Bệnh Viện Tim Tâm Đức đã hết lòng , nhưng bạn Thiện Bé vẫn không qua khỏi .

Thành thật chia buồn cùng bạn Ngọc Thanh & gia đình về mất mát lớn lao này .

Cầu nguyện và mong ước anh Lê Thiện Bé được an nhiên tự tại , thoải mái vô cùng tận ở thế giới bên kia .

Bạn bè A74 Phú Thọ - Bách Khoa Saigon

Được tin bác NGUYỄN VĂN DIỆP, thân phụ của bạn Nguyễn Văn Hiền ACC74 vừa qua đời tại Huế lúc 1:45am sáng ngày 17 tháng 1 năm 2022, hưởng thọ 100 tuổi.

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.