• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • Cali 2022
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Bạn đang ở: Trang Nhà Chia Buồn

Chia Buồn

Vừa nhận được tin buồn là Chị Đinh Thị Hoàng Yến, hiền thê của bạn Nguyễn Hữu Uy (ACC74 Cầu Đường) vừa qua đời tại Melbuorne, Australia .

Xin được chia buồn cùng bạn Uy và gia đình về sự mất mát to lớn này .

Bạn bè A74 Phú Thọ - Bách Khoa Saigon

Vừa nhận được tin buồn là bạn Võ Hoàng Hòa (ACK74) vừa từ trần vào lúc 6 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2023 tại Sài Gòn .

Xin thành kính chia buồn cùng gia đình bạn Hòa .

Bạn bè A74 Phú Thọ - Bách Khoa Saigon

Được tin Bác Bùi Thị Hương, Mẹ của bạn Phan Phụng Lẫm (AH74) ,  vừa tạ thế tại quê nhà, Phong Thử, Điện Bàn, Quảng Nam , hưởng thọ 91 tuổi . 

Xin thành thật chia buồn cùng bạn Phan Phụng Lẫm và gia đình .

Bạn bè A74 Phú Thọ - Bách Khoa Saigon

Vừa được tin Cụ Bà Phạm Thị Kim Châu,  mẹ của bạn Nguyễn Thống ACC74 - Thuỷ Lợi, vừa qua đời trưa Chủ Nhật ngày 16 tháng 7 năm 2023 tại Quảng Ngãi, hưởng thọ 95 tuổi .

Thành thật chia buồn cùng với bạn Thống và gia đình .

Bạn bè A74 Phú Thọ - Bách Khoa Saigon

Vừa được tin Bác Nguyễn Đình Tâm, Pháp danh Nguyên Định, thân phụ chị Trang Nguyễn, nhạc phụ của bạn Văn Công Chiêu (ACC74), vừa mãn phần tại Berlin, Germany, hưởng thọ 100 tuổi.

Xin được chia buồn cùng Chiêu - Trang và gia đình.

Bạn bè A74 Phú Thọ - Bách Khoa Saigon

Vừa nhận được tin buồn: Chị Trương Thị Kim Tuyết, hiền thê của bạn Đỗ Văn Trong ACK 74N,  vừa qua đời sáng ngày 9 tháng 7 năm 2023, hưởng thọ 70 tuổi.

Xin thành thật chia buồn với bạn Trong và gia quyến về nỗi mất mát đau buồn này.

Bạn bè A74 Phú Thọ - Bách Khoa Saigon

Được tin Cụ Ông Võ Hội, thân phụ của bạn Võ Kim (ACC74) vừa từ trần tối ngày 30 tháng 5 năm 2023 tại Duy Xuyên - Quảng Nam, hưởng thượng thọ 104 tuổi .

Xin thành thật chia buồn cùng bạn Võ Kim và gia đình. 

Bạn bè A74 Phú Thọ - Bách Khoa Saigon

Vừa nhận được tin buồn là Mẹ của bạn Võ Kim (ACC74 - Xây Dựng) vừa qua đời tại Quảng Nam vào lúc 17:00 ngày 4 tháng 4 năm 2023, hưởng thọ 101 tuổi .
 
 
 
Gia đình sẽ làm Lễ khâm liệm vào ngày 06/04/20023 và động quan vào ngày 09/04/2023 an táng tại nghĩa trang Khe Trôi . 
Xin thành thật chia buồn cùng bạn Võ Kim và gia đình .
 
Bạn bè A74 Phú Thọ - Bách Khoa Saigon

Vừa nhận đươc tin buồn là Cụ Bà Phạm Thị Hạt, thân mẫu của bạn Đỗ Diệm (AH74), từ trần vào lúc 10 giờ 45 phút sáng ngày 6 tháng 3 năm 2023, thượng thọ 91 tuổi .

Xin thành thật chia buồn cùng bạn Đỗ Diệm và gia đình .

Bạn bè A74 Phú Thọ - Bách Khoa Saigon

Vừa nhận được tin buồn là bạn Phạm Văn Long, ACC74 Thủy Lợi, vừa qua đời lúc 10:20 sáng ngày thứ Hai, 13 tháng 2 năm 2023, hưởng thọ 68 tuổi.

 

Xin thành thật chia buồn cùng gia đình bạn Phạm Văn Long.

Cầu mong hương hồn Bạn sớm được tiêu dao miền cực lạc .

Bạn bè A74 Phú Thọ - Bách Khoa Saigon

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.