• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • Cali 2022
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Bạn đang ở: Trang Nhà Danh Sách Lớp ACC74 ACC74 Xây Dựng ACC74 Xây Dựng

ACC74 Xây Dựng

Danh sách lớp ACC74 Xây Dựng. Nếu có gì thiếu sót hay nhầm lẫn xin các bạn gởi email về cho biết dùm. Xin cám ơn các bạn.
PhuTho74.com - Trang thông tin liên lạc của cựu sinh viên Đại Học Bách Khoa Phú Thọ khóa 1974-1980 has 65 registered members

Search criteria

Hình
Tên
Nguyễn Hữu Ân
Chỗ ở: Bankstown, Sydney
Lê Thị Phương Anh
Chỗ ở: Saigon
Nguyễn Văn Bảnh
Chỗ ở: Long An
Ngô Hòa Bình
Chỗ ở: Sydney
Nguyễn Thế Bình
Chỗ ở: Đà Lạt
Nguyễn Danh Châu
Chỗ ở: San Jose, California
Trần Vũ Chinh
Chỗ ở: Đà Nẵng
Nguyễn Văn Chương
Chỗ ở: Arlington, Texas
Phí Ích Cương
Chỗ ở: Sài Gòn
Trần Thị Cường
Chỗ ở: Chưa liên lạc được
Ngọc Dung
Chỗ ở: Sài Gòn
Nguyễn Vĩnh Dũng
Chỗ ở: Melbourne
Phạm Đình Dũng
Chỗ ở: Saigon
Đặng Văn Dững
Chỗ ở: Saigon
Nguyễn Hải Đà
Chỗ ở: Đà Nẵng
Huỳnh Đô (1953-2009)
Chỗ ở: Qua đời
Trịnh Xuân Đông
Chỗ ở: Tam Kỳ - Quảng Nam
Trần Xuân Giang
Chỗ ở: Gia Lai - Komtum
Lê Huy Hà
Chỗ ở: Quebec
Vũ Sơn Hà
Chỗ ở: Montreal

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.