• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Chia Buồn Tin buồn: Thầy Nguyễn Trọng Ba vừa qua đời
     
Vừa nhận được tin buồn là Thầy Nguyễn Trọng Ba - Giảng Viên môn Đại Số Tuyến Tính năm 1 & 2 các ngành đào tạo của Học Viện Quốc gia Kỹ Thuật Phú Thọ (Trung tâm Kỹ thuật Phú Thọ, Đại Học Bách Khoa) - đã qua đời ngày 19 tháng 7 năm 2018 tại Sydney, Australia.

ThayNguyenTrongBa

Thành kính chia buồn cùng gia đình Thầy Nguyễn Trọng Ba .

Cầu chúc Thầy được vãng sanh cực lạc .

Học trò cũ A74 – Phú Thọ Bách Khoa Sài Gòn
Thêm bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.