• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Sưu Tầm Những Bài Viết Hay Chuyện Buồn Của Một Gánh Trầu Không

Tài liệu, Audio và Video

Chuyện Buồn Của Một Gánh Trầu Không

Chuyện Buồn Của Một Gánh Trầu Không
Truyện ngắn của Ngô Lạp
Nhà xuất bản CuongDe.Org

Hình bìa trước và sau: Ki
Phụ bản: Phạm Ngọc Dao, Đào Thanh Hòa, Ki, Lê Sa Long và Nguyễn Diệu Tâm
Lời giới thiệu:  Nguyễn Châu
Phụ lục: Nguyễn Sĩ Hạnh
Biên Tập và Trình Bày: Nguyễn Sĩ Hạnh và Phạm Ngọc Dao

Truyện xuất bản dưới dạng PDF (2.4MB). Xin các bạn bấm vô đây để tải xuống.
 
Nhà xuất bản CuongDe.org
  
Bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.