• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Sáng Tác Quần Tiên Tiểu Hội

Quần Tiên Tiểu Hội

Hồi 2 - Nhị vị LãoTiên Đại & Tây Tửu Du Đông dự tiểu hội A74 Đà Thành (Phần 4,5)

Tiên cõi Trời ta nào dám kể.
Tiên Ta Bà lếu láo chút mua vui
Xin đừng chấp ngả chốn vô thường
Anh minh rồi cũng vô minh một đường

( Truyện nửa hư nửa thực, về những gặp gở, xin đừng chấp )
Lão Tiên U Mê Minh Hoàng Uyễn
Biên tập Lão tiên Đai tửu Hiếu viết Trần

Phần bốn :
Lão tiên Đại tửu ngẩn ngơ say.
Xuân Huyên ca nữ với Nguyệt Cầm

Với võ công thâm hậu , nội công đạt mức thượng thừa , các lão tiên Đại tửu Hiếu Viết Trần , Tây tửu Dũng Viết Uyễn , Trung bộ tửu Trương Trà , Bạch đầu Đà Hải , Tạo Thanh , Sành Văn , Tứ Hải Quân hồng Lợi lại tiếp tục thắng bộ về thăm Faifo thương cảng , một thời thịnh vượng giao thương quốc tế của xứ Đàng Trong Đại Việt Quốc. Luôn tiện ghé thăm Lão tiên Mộc xuất ty công Trang Hồi Phạm .

Không biết chuyến đi này ra sao? Chẳng nghe mấy Lão tiên thuật lại . Thật là giận quá đổi cho cái tình huynh đệ chốn trần gian.

Xem tiếp...

Hồi 2 - Nhị vị LãoTiên Đại & Tây Tửu Du Đông dự tiểu hội A74 Đà Thành (Phần 1,2,3)

Tiên cõi Trời ta nào dám kể.
Tiên Ta Bà lếu láo chút mua vui
Xin đừng chấp ngả chốn vô thường
Anh minh rồi cũng vô minh một đường

( Truyện nửa hư nửa thực, về những gặp gở, xin đừng chấp )
Lão Tiên U Mê Minh Hoàng Uyễn
Biên tập Lão tiên Đai tửu Hiếu viết Trần


Phần một
: Chiêm bái Đức mẹ, lòng thành kính .
Dấu xưa Sư Tử , dạ nao nao

Lại nói về chuyện ngày trước , hai vị Lão tiên Đại & Tây tửu Sài côn , nhận thấy trong ngày song bát Kỷ sửu niên (08-08-2009) đại hội quần tiên toàn cõi ta bà , có một số huynh đệ Đà thành lâu nay không đủ công phu về dự hội quần tiên được nên cảm thấy nhớ nhớ , bèn sắp đặt du đông tham dự tiểu hội A74 Đà thành.

Giữa đông , nhằm ngày gió mát trăng thanh , hai vị Lão tiên đằng vân giá vũ về Đà thành cùng sự đón tiếp nồng nhiệt của giang hồ A74 bổn xứ.
Lão tiên Bạch đầu Đà hải và Trung tửu Trương Trà đưa nhị vị về trọ tại Hoàng Long lữ quán.

 

Xem tiếp...

Hồi 1 - A74 Đà thành Nghinh Xuân , gầy bàn tiệc Kết thâm giao , tính chuyện hội Tây Sơn

Tiên cõi Trời ta nào dám kể.
Tiên Ta Bà lếu láo chút mua vui
Xin đừng chấp ngả chốn vô thường
Anh minh rồi cũng vô minh một đường

( Truyện nửa hư nửa thực, về những gặp gở, xin đừng chấp )
Lão Tiên U Mê Minh Hoàng Uyễn
Biên tập Lão tiên Đai tửu Hiếu viết Trần

Lão Tiên Bạch đầu Đà Hải ngữa mặt lên trời , rồi cất tiếng cười khà khà thật to, kinh động khắp một vùng sông nước Hàn Giang . Qua cơn  sảng khoái ,  lão mới ôn tồn :

- Các huynh đệ , khỏi phải lo ,  tiết trời xuân mà cứ ấm áp có nắng nhẹ gió hây hây như hôm nay , thì với thuật khinh công của ta , ta dư sức đưa các huynh đệ du xuân Tây Sơn lễ hội và hội quần tiên tại Hầm Hô Tiên đạo cảnh như đi mây về gió..

Nói đến đây , chợt như nhớ ra điều gì , lão ngừng lại trong chốc lát , đưa tay lấy ly rượu , ngữa mặt tu một hơi nghe cái ực.
Xong , lão lại tiếp:

- Nào, hôm nay hãy cạn hết ,  hẹn mồng năm  vàoTây sơn hội thêm huynh đệ ,  sẽ ăn tết to hơn....

Xem tiếp...

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.