• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Sáng Tác Thơ Giao Mùa

Giao Mùa

Giao Mùa

Cuối năm trời đất rủ
Gió lạnh cuốn điêu tàn
Trời khuya không đốm lửa
Tuyết phủ trắng nhân gian


Chia Li

Sương giăng làn khói nhạt
Đất phủ lá thu vàng
Lìa cành theo gió nhẹ
Biệt li không tiếng vang.


Chờ!

Bạn có nhớ giòng sông tuổi thơ
Nơi đó có khói sương và mộng
Và có những con đò chờ đợi
Một người chưa bao giờ ... qua sông.


Bôn ba

Sống làm khách qua ngõ
Chết làm kẻ không nhà
Coi đời là quán nhỏ
Sao vẫn còn bôn ba?


Võ Thi
Bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.