• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Sáng Tác Thơ Xuống giếng lượm gàu

Xuống giếng lượm gàu

Tặng quí vị có "dính líu" đến chuyện "Xuống giếng lượm gàu" trong kỳ đi lao động công trường Phạm Văn Cội năm xưa.

Ngày xưa lao động Củ Chi
Cuốc đất là phụ, chính ra (đi) ... lượm gàu!
Ngày nay tóc đã hai màu,
Muốn tìm giếng cũ ...lượm gàu lên chơi.
Giếng xưa nay lấp mất rồi,
Gàu xưa không biết nổi trôi phương nào!
Bây giờ phải tính làm sao,
Có giếng để xuống xách gàu ... lấy le !!!

DqB

  

Bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.