• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Họp Mặt 2009

Họp Mặt A74 2009 - Video

Loading Player...
Watching: Phú Thọ 1974-1980 - Reunion 2009 - Chuẩn bị [1]
Loading...Họp Mặt 2009

Kỷ Vật cho Reunion 2009

Các Bạn ,

Kỷ vật cho bạn bè tham dự  ( Hoặc không thu xếp được để tham dự ) bao gồm 1 huy hiệu và sẽ là logo của Reunion  + 1 áo gió ( Nam hoặc Nữ ) .

Xem tiếp...

Reunion 2009 - Báo Cáo Cuộc Họp BTC lần II


Các Bạn,

Anh em đã họp lần thứ II hôm thứ Bảy ngày 4/4/2009. Thành phần tham dự gồm có các bạn:
- Công Chánh  : Trần viết Hiếu 
- Hóa Học  : Kim Ánh  và Hoàng Yến .
- Cơ Khí : Lê thiện Bé , Nguyễn Hùng Minh, Nguyễn Minh Trung , Trần quang Lạc và Lê Tuấn Dân .
- Điện : Ngọc Thanh .

Chuẩn bị cho Reunion 8/8/2009


Sau đây là tóm tắt một số chi tiết chính trong cuộc hop chuẩn bị cho Reunion 2009 tối 23/02/09. Tham dự cuộc họp có Trần Viết Hiếu (ACC74), Huỳnh Thị Ngọc Thanh và Lương Minh Đức (AD74), Nguyễn Thị Hoàng Yến (AH74), Trần Quang Lạc và Nguyễn Văn Ba (ACK74). Xin thông báo đến các Bạn . Hiếu .

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình Họp Mặt 2009