• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Họp Mặt 2009 Hình ảnh và Video của Reunion 2009

Họp Mặt A74 2009 - Video

Loading Player...
Watching: Phú Thọ 1974-1980 - Reunion 2009 - Chuẩn bị [1]
Loading...Hình ảnh và Video của Reunion 2009

Hình của Reunion 2009 lưu trữ ở phutho74.com: xin bấm vô đây
Video clips của Reunion 2009 lưu trữ ở phutho74.com: xin bấm vô đây

Muốn có CD (hình high resolution) và DVD của bữa họp mặt xin các bạn liên lạc:

- ở Việt Nam, xin liên lạc với Trần Viết Hiếu (xin bấm vô đây)
- ở Mỹ, xin liên lạc với Nguyễn Lâm Viên (xin bấm vô đây)
- ở Canada xin liên lạc Dương Quang Bổn (xin bấm vô đây)
- ở Châu Âu xin liên lạc Đoàn Anh Tuấn (xin bấm vô đây)
- ở Úc, xin liên lạc với Nguyễn Sĩ Hạnh (xin bấm vô đây)

Ngoài ra, một số bạn đã chụp hình và tải lên các website khác:

- Hình do Lê Hoàng Hải chụp: xin bấm vô đây
- Hình do Phạm Phi Hùng chụp: xin bấm vô đây

Have fun!!!
Bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình Họp Mặt 2009