• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Họp Mặt 2009 Reunion 2009 - TODO

Họp Mặt A74 2009 - Video

Loading Player...
Watching: Phú Thọ 1974-1980 - Reunion 2009 - Chuẩn bị [1]
Loading...Reunion 2009 - TODO

Thấm thoát chỉ còn vài tuần nữa là tới ngày họp mặt.
Xin báo cho các bạn biết các công việc còn lại của việc chuẩn bị cho Reunion như sau :

- Hợp đồng với nhà hàng:  có khoảng 150 bạn đăng ký, tuy nhiên chỉ tạm đặt trước 110 phần, tới ngày 5/8/2009 sẽ duyệt lại lần nữa tùy theo con số chính xác các bạn sẽ về dự.
- Thuê Projector và làm File để chiếu slide show : Chi Ngọc Thanh và anh Lương Minh Đức
- In Back drop và Poster : Hình đã chụp , Hiếu sẽ đi In .
- Mua Name tag để In tên và phát cho anh em mang lên ngực : Hiếu sẽ mua Name tag và nhờ anh Hải In tên . Lớp nào không cung cấp tên thì sẽ tự viết tay cho bạn bè của mình .
- Thuê dàn Âm Thanh : Hiếu .
- Mua Bia Nước ngọt và nước Suối : Hiếu .
- Thiết kế và In Thiếp mời : Chị Ngọc Dung và anh Hải .
- Thuê Keyboard và người chơi cho  10  Tiết mục Văn Nghệ : Hiếu thuê , sẽ có một buổi cho Anh Chị Em Tổng dợt , ngày giờ  sẽ thông báo sau.
- Chương trình Văn Nghệ : Chị Hoàng Yến .

Trần Viết Hiếu

Bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình Họp Mặt 2009