• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Họp Mặt 2009 Áo gió đã lãnh về

Họp Mặt A74 2009 - Video

Loading Player...
Watching: Phú Thọ 1974-1980 - Reunion 2009 - Chuẩn bị [1]
Loading...Áo gió đã lãnh về


Hôm 25/5/2009 , Chị Kim Ánh - Hoàng Yến và đại diện cùa anh Bùi Nam đã đến nhận hết phần áo đã đăng ký của Lớp mình . Phần của Khoa Điện , Chị Hoàng Yến đã nhận thay và sẽ chuyển giao lại cho anh Lương Minh Đức .

Hiện tại sau khi giao xong , phần áo còn lại dự phòng la :
1 XXL - 4 XL - 13 L - 8 M = 28 chiếc áo !!!

Có một vấn đề đã nói trước và nay cũng xin nhắc lại  là số lượng Áo gió màu Đen nhiều hơn áo màu Xanh Đen , do vậy các Bạn nào chậm chân liên hệ với Đại diện các Lớp  để nhận trước thì coi chừng áo màu Xanh Đen mà mình yêu cầu sẽ không còn nửa mà phải bị thay thế bằng áo màu Đen .

Thành thật xin lỗi các Bạn . Hiếu đã cố gắng hết sức mà lực bất tòng tâm .


Bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình Họp Mặt 2009