• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Họp Mặt 2012 Hình và video về Họp Mặt A74 2012

Xin gởi đến các bạn một ít hình ảnh và video clip về Họp Mặt A74 2012 ở Sài Gòn vừa qua.

1. Slideshow "Bách Khoa Phú Thọ A74 - 38 Năm nhìn lại" của bạn Trần Quang Lạc chuẩn bị:2. Hình ảnh chính thức do "phó nhòm" của Ban Tổ Chức mướn: xin bấm vô đây để coi.

3. Hình do bạn Nguyễn Minh Trung:  xin bấm vô đây để coi.

4. Hình do bạn Phạm Phi Hùng chụp:   xin bấm vô đây để coi.

5. Hình về chuyến đi chơi Malagui do hai bạn Viên & Lan chụp: xin các bạn bấm vô đây để coi

Xin cảm ơn các bạn.Nguyễn Sĩ Hạnh

Thêm bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình Họp Mặt 2012