• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Họp Mặt 2012 Thông Báo Đấu Giá Cây Đàn A74 Phú Thọ - Bách Khoa SaiGon 2012

Họp Mặt A74 2012 - Video

 • Phú Thọ A74 Họp Mặt - Sài Gòn 7.7.2012 - Phần Mở Đầu
 • Phú Thọ A74 Họp Mặt - Sài Gòn 7.7.2012 - Lời mở đầu của Trần Quang Lạc
 • Phú Thọ A74 Họp Mặt - Sài Gòn 7.7.2012 - Múa nón
 • Phú Thọ A74 Họp Mặt - Sài Gòn 7.7.2012 - Tình anh và chiếc xe Velo
 • Phú Thọ A74 Họp Mặt - Sài Gòn 7.7.2012 - Tà Áo Tím & Mưa Huế
 • Phú Thọ A74 Họp Mặt - Sài Gòn 7.7.2012 - Chuyện Tình Buồn
 • Phú Thọ A74 Họp Mặt - Sài Gòn 7.7.2012 - Thời Sinh Viên
 • Phú Thọ A74 Họp Mặt - Sài Gòn 7.7.2012 - Dừng bước giang hồ
 • Phú Thọ A74 Họp Mặt - Sài Gòn 7.7.2012 - Hãy yêu nhau đi
 • Phú Thọ A74 Họp Mặt - Sài Gòn 7.7.2012 - O Sole Mio
 • Phú Thọ A74 Họp Mặt - Sài Gòn 7.7.2012 - Thương nhau ngày mưa
 • Phú Thọ A74 Họp Mặt - Sài Gòn 7.7.2012 - Quỳnh Hương
 • Phú Thọ A74 Họp Mặt - Sài Gòn 7.7.2012 - Ngậm Ngùi
 • Phú Thọ A74 Họp Mặt - Sài Gòn 7.7.2012 - Cô Đơn
 • Phú Thọ A74 Họp Mặt - Sài Gòn 7.7.2012
 • Phú Thọ A74 Họp Mặt - Sài Gòn 7.7.2012 - Để Gió Cuốn Đi
 • Phú Thọ A74 Họp Mặt - Sài Gòn 7.7.2012 - Kết thúc

Thông Báo Đấu Giá Cây Đàn A74 Phú Thọ - Bách Khoa SaiGon 2012

Thân gởi các bạn A74

Nhằm mục đích gây quỹ thêm  cho cuộc họp mặt A74 - SaiGon 2012, Ban Tổ Chức có sáng kiến tổ chức một cuộc đấu giá. Quỹ này sẽ được xử dụng như sau:
 • Bổ sung chi phí Họp Mặt A74 - SaiGon 2012
 • Tương trợ A74 
 • Hoạt động từ thiện


Xin các xem thêm chi tiết trong phiên bản PDF dưới đây (hay bấm vô đây để tải xuống)

Trần Quang Lạc
{pdf}/doc/doco/HopMat2012_ThongBaoDauGiaGuitar.pdf{/pdf};
Thêm bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình Họp Mặt 2012