• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Họp Mặt 2012 Thời Gian và Địa Điểm Họp Mặt A74 - Sài Gòn 2012
Các bạn thân mến

Trong cuộc họp trù bị ngày 18/2/2012, Ban Tổ Chức đã thống nhất quyết định vê thời gian và địa điểm cho ngày Họp Mặt A74 như sau:

Ngày: Thứ bảy 7/7/2012
Địa điểm: Khu Du Lịch Văn Thánh, Sài Gòn

Ngoài ra, xin báo cho các bạn hay một số hoạt động chính khác của Ban Tổ Chức như sau:


Thứ tự Công việc Phân công phụ trách Hạn chót
1 Đặc tiệc 7:00PM ngày 7.7.2012 Trần Viết Hiếu 10.3.2012
2 Đặt áo, huy hiệu, mũ Trần Viết Hiếu 30.5.2012
3 Chương trình văn nghệ Nguyễn Minh Trung, Hoàng Yến, Ngọc Dung, 30.6.2012
4 Thiệp mời Nguyễn Hoàng Minh 10.6.2012
5 Chụp hình backdrop + Design Banner 6 cái cho đường vào Nguyễn Minh Trung 30.5.2012
6 In backdrop Trần Viết Hiếu 15.6.2012
7 Slide show giới thiệu A74 ngày ấy - bây giờ Trần Quang Lạc 15.6.2012
8 Danh sách các lớp Trần Quang Lạc, Trần Viết Hiếu, Ngọc Thanh, Kim Ánh 15.6.2012
9 Vận động tài trợ Trần Quang Lạc, Trần Viết Hiếu, Hoàng Yến, Ngọc Thanh 30.3.2012
10 Liên hệ tổ chức lửa trại/ dã ngoại/ từ thiện Trần Quang Lạc, Trần Viết Hiếu, Hoàng Yến 30.3.2012


Trần Quang Lạc
Thêm bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình Họp Mặt 2012