• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Gallery Hình Của Các Bạn Võ Văn Khải Thăm Melbourne 21-27.9.2013 Phú và Khải trước Tòa Thị Sảnh