• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Danh Sách Lớp ADT74 ADT74
Danh sách lớp ADT74
PhuTho74.com - Trang thông tin liên lạc của cựu sinh viên Đại Học Bách Khoa Phú Thọ khóa 1974-1980 has 42 registered members
Hình
Tên
Trần Văn Anh
Lớp AĐT74 Tự Động
Chỗ ở: Sài Gòn
Nguyễn Văn Cảnh
Lớp AĐT74 Tự Động
Chỗ ở: -
Tiết Cẩu
Lớp AĐT74 Tự Động
Chỗ ở: Melbourne, Australia
Trần Văn Châu
Lớp AĐT74 Tự Động
Chỗ ở: Saigon
Phạm Văn Chinh
Lớp AĐT74 Tự Động
Chỗ ở: -
Trần Văn Chương
Lớp AĐT74 Tự Động
Chỗ ở: -
Trần Nguyên Dũng
Lớp AĐT74 Điện Tử
Chỗ ở: Qua đời
Trương Đình Dung
Lớp AĐT74 Điện Tử
Chỗ ở: California
Nguyễn văn Đạo
Lớp AĐT74 Điện Tử
Chỗ ở: Saigon
Nguyễn Đông Đoài
Lớp AĐT74 Điện Tử
Chỗ ở: Seattle, WA
Lương Minh Đức
Lớp AĐT74 Tự Động
Chỗ ở: Sài Gòn
Nguyễn Kim Hải
Lớp AĐT74 Tự Động
Chỗ ở: Adelaide, Australia
Trần Bách Hiệp
Lớp AĐT74 Điện Tử
Chỗ ở: Germany
Nguyễn Ngọc Hiếu
Lớp AĐT74 Điện Tử
Chỗ ở: Canada
Vũ Thanh Hoá
Lớp AĐT74 Điện Tử
Chỗ ở: Chưa có email
Hà Thanh Hùng
Lớp AĐT74 Điện Tử
Chỗ ở: Saigon
Nguyễn Hữu Hùng
Lớp AĐT74 Điện Tử
Chỗ ở: Mississauga, Ontario Canada
Thái Văn Kháng
Lớp AĐT74 Điện Tử
Chỗ ở: -
Lâm Văn Kiệt
Lớp AĐT74 Tự Động
Chỗ ở: -
Hồ Phi Long
Lớp AĐT74 Tự Động
Chỗ ở: Australia
Đỗ Tấn Long
Lớp AĐT74 Tự Động
Chỗ ở: Los Angeles, CA
Đào Thị Mai
Lớp AĐT74 Điện Tử
Chỗ ở: WA, USA
Phạm Văn Mai
Lớp AĐT74 Điện Tử
Chỗ ở: CA, USA
Đặng Vũ Quang Minh
Lớp AĐT74 Điện Tử
Chỗ ở: Australia
Trần Hiệp Năng
Lớp AĐT74 Tự Động
Chỗ ở: California
Lê Bá Nghề
Lớp AĐT74 Tự Động
Chỗ ở: Milpitas, CA
Phan Văn Nghĩa
Lớp AĐT74 Điện Tử
Chỗ ở: -
Nguyễn Quang Phước
Lớp AĐT74 Tự Động
Chỗ ở: Saigon
Đỗ Ngọc Phương
Lớp AĐT74 Tự Động
Chỗ ở: Saigon
Nguyễn Văn Quảng
Lớp AĐT74 Tự Động
Chỗ ở: USA

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.