• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Danh Sách Lớp ACC74 ACC74 Cầu Đường ACC74 Cầu Đường
Danh sách lớp ACC74 Cầu Đường. Nếu có gì thiếu sót hay nhầm lẫn xin các bạn gởi email về cho biết dùm. Xin cám ơn các bạn.
PhuTho74.com - Trang thông tin liên lạc của cựu sinh viên Đại Học Bách Khoa Phú Thọ khóa 1974-1980 has 35 registered members
Hình
Tên
Phan Tấn Bửu
Chỗ ở: Sài Gòn
Nguyễn Viết Dũng
Chỗ ở: Sài Gòn
Đoàn Tiến Dũng
Chỗ ở: Dallas, Texas
Đặng Đình Đức
Chỗ ở: Qua đời
Phan Ngọc Được
Chỗ ở: Vũng Tàu
Nguyễn Tùng Giang
Chỗ ở: Sài Gòn
Lê Văn Hà
Chỗ ở: Cần Thơ
Nguyễn Sĩ Hạnh
Chỗ ở: Melbourne
Bùi Văn Hóa
Chỗ ở: Qua đời
Huỳnh Hòa
Chỗ ở: Nha Trang
Nguyễn Thế Hùng
Chỗ ở: Houston, Texas
Nguyễn Tiết Hùng
Chỗ ở: Saigon
Võ Văn Khải
Chỗ ở: Kiên Giang
Trần Văn Long
Chỗ ở: Houston, Texas
Nguyễn Tấn Lực
Chỗ ở: Sài Gòn
Nguyễn Tấn Mỹ
Chỗ ở: Chưa liên lạc được
Phạm Đức Phú
Chỗ ở: Melbourne, Australia
Phạm Xuân Phúc
Chỗ ở: Sài Gòn
Võ Đình Phùng
Chỗ ở: Chưa liên lạc được
Hồ Hữu Phước
Chỗ ở: Qua đời
Nguyễn Văn Sành
Chỗ ở: Đà Nẵng
Đỗ Quang Tâm
Chỗ ở: Sài Gòn
Nguyễn Ngọc Tâm
Chỗ ở: San Jose, California
Lê Văn Thành (1956-1983)
Chỗ ở: Qua đời
Cao Hoàng Thanh
Chỗ ở: Qua đời
Trương Văn Thành
Chỗ ở: Australia
Phan Đạm Thọ
Chỗ ở: Saigon
Đặng Bắc Tiến
Chỗ ở: Sài Gòn
Hồ Đình Quốc Tuấn
Chỗ ở: Sài Gòn
Lương Ngọc Tuấn
Chỗ ở: Chưa liên lạc đươc

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.