Được tin nhạc mẫu bạn Đồng Thái Xuân ACK74 Phú Thọ - Bách Khoa Saigon , Bác Nguyễn Thị Son vừa qua đời tại Saigon , hưởng thọ 75 tuổi .

Gia đình sẽ động quan đem đi an táng tại Bình Chánh lúc 13:00 ngày 15/02/2020 .

Linh cữu hiện đang quàn tại 222/34 Bùi Đình Túy, phường 12 , Bình Thạnh .

Bạn bè A74 thành thật chia buồn cùng bạn Đồng Thái Xuân .

Cầu nguyện cho Bác sớm được thảnh thơi ở phía bên kia .

Bạn bè A74 – Phú Thọ Bách Khoa Sài Gòn