• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Chia Buồn Tin buồn: Thân phụ bạn Nguyễn Tiết Hùng (ACC74) vừa qua đời
  
Được tin thân phụ của bạn Nguyễn Tiết Hùng - ACC74 - Cầu Đường , bác Nguyễn Văn Cho vừa qua đời lúc 12:00 ngày 19 tháng 3 năm 2019 , hưởng thọ 88 tuổi .

Lễ động quan sẽ tổ chức lúc 7:00 ngày 24/3/2019 và sẽ đưa về an táng tại Đồng Nai .

Thành thật chia buồn cùng bạn Nguyễn Tiết Hùng & gia đình .

Cầu nguyện cho Bác sớm vãng sanh miền Cực Lạc .



Bạn bè A74 – Phú Thọ Bách Khoa Sài Gòn
Thêm bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.