Tin buồn: Thân phụ bạn Ngô Thị Thanh Hương (AH74) vừa qua đời

Nhận được tin buồn là ông Ngô Luyện - thân phụ của bạn Ngô Thị Thanh Hương AH74, đã tạ thế ngày 21 tháng 2 năm 2019, thọ 89 tuổi.

Xin thành thật chia buồn với Thanh Hương và gia đình.

Cầu mong hương linh Bác sớm về miền cực lạc.Bạn bè A74 – Phú Thọ Bách Khoa Sài Gòn