• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Chia Buồn Tin buồn: Hiền thê của bạn Vũ Ngọc Toàn (AH74) vừa qua đời

A74 Toronto viếng Chị Maria Nguyễn Thị An lần cuối

Vừa nhận được tin buồn là Chị Maria Nguyễn Thị An, hiền thê của bạn Vũ Ngọc Toàn (AH74), vừa mãn phần vào sáng thứ Bảy 08 tháng 12 năm 2018 tại Toronto Canada.

Xin chia buồn cùng Toàn và gia đình.

Cầu nguyện linh hồn Chị An sớm về bên Chúa.


Bạn bè A74 – Phú Thọ Bách Khoa Sài Gòn
Thêm bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.