• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Chia Buồn Tin buồn: Thầy Nguyễn Trọng Ba vừa qua đời

Tin buồn: Thầy Nguyễn Trọng Ba vừa qua đời

     
Vừa nhận được tin buồn là Thầy Nguyễn Trọng Ba - Giảng Viên môn Đại Số Tuyến Tính năm 1 & 2 các ngành đào tạo của Học Viện Quốc gia Kỹ Thuật Phú Thọ (Trung tâm Kỹ thuật Phú Thọ, Đại Học Bách Khoa) - đã qua đời ngày 19 tháng 7 năm 2018 tại Sydney, Australia.

ThayNguyenTrongBa

Thành kính chia buồn cùng gia đình Thầy Nguyễn Trọng Ba .

Cầu chúc Thầy được vãng sanh cực lạc .

Học trò cũ A74 – Phú Thọ Bách Khoa Sài Gòn
Bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.