• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Chia Buồn Thân phụ của bạn Nguyễn Văn Sành (ACC74) vừa qua đời

Thân phụ của bạn Nguyễn Văn Sành (ACC74) vừa qua đờiNhận được tin buồn là Ông Nguyễn Văn Thép - thân phụ của bạn Nguyễn Văn Sành (ACC74 Cầu Đường) - vừa qua đời ngày 17 tháng 11 năm 2017 (nhằm ngày 29 tháng 9 âm lịch) tại Đà Nẳng hưởng thọ 90 tuổi, động quan và đưa về quê ngày 20 tháng 11 năm 2017.

Thành thật chia buồn cùng tang quyến.

Cầu nguyện cho Ông cụ sớm Vãng sanh miền Cực lạc .

Bạn bè A74 – Phú Thọ Bách Khoa Sài Gòn
Thêm bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.