• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Chia Buồn Tin Buồn: Thân mẫu bạn Trần Quang Kim (ACK74) vừa qua đời

Tin Buồn: Thân mẫu bạn Trần Quang Kim (ACK74) vừa qua đời

Được tin thân mẫu bạn Trần Quang Kim (ACK74),  Bác Trần Trọng Tuyển nhủ danh Đặng Thị Thu-Cúc vừa thất lộc tại Virginia USA ngày 8 tháng 12 năm 2016, hưởng thọ 87 tuổi .

Xin thành thật chia buồn cùng Kim và gia đình .

Cầu nguyện hương linh Bác gái sớm siêu thoát .


Bạn bè A74 – Phú Thọ Bách Khoa Sài Gòn.
Bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.