• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Chia Buồn Tin Buồn: Thân mẫu bạn Trần Vũ Chinh (ACC74) vừa qua đời

Tin Buồn: Thân mẫu bạn Trần Vũ Chinh (ACC74) vừa qua đời

Vừa nhận được tin buồn là mẹ của bạn Trần Vũ Chinh (ACC74 - Xây Dựng), Bác Vũ Thị Thu, quê Tỉnh Hưng Yên, qua đời  lúc 11 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2016 tại Đà Nẵng, hưởng thọ 90 tuổi .

Xin thành thật chia buồn cùng bạn Trần Vũ Chinh và gia đình.

Cầu nguyện linh hồn Bác vãng sanh cực lạc.

Bạn bè A74 cũ
Bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.