• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Chia Buồn Tin Buồn: Bạn Trần Đình Quân (AD74) vừa qua đời

Tin Buồn: Bạn Trần Đình Quân (AD74) vừa qua đời

Vừa nhận được tin buồn bạn Trần Đình Quân (AD74) đã qua đời tại San Jose, California.
Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến bạn Trần Đình Quân.
Cầu chúc vong linh bạnsớm siêu thoát về cõi Niết Bàn.

Bạn bè A74 cũCác bạn Quãng, Năng, Long, Minh, Mậu, Nghề đến viếng bạn Trần Đình Quân - 31/8/2016
Bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.