• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Chia Buồn Tin Buồn: Thân phụ bạn Tôn Thất Tú (ACC74) vừa qua đời

Tin Buồn: Thân phụ bạn Tôn Thất Tú (ACC74) vừa qua đời

Được tin thân phụ của bạn Tôn Thất Tú (ACC74 - Thủy Lợi) , bác Tôn Thất Đỗ , pháp danh Quảng Giác , đã từ trần lúc 8 giờ tối ngày 21 tháng 6 năm 2016 tai Sydney, Australia (tức 17:00 giờ Việt Nam, thứ Ba 21/06/2016), hưởng thọ 87 tuổi .

Thành thật chia buồn cùng bạn Tôn Thất Tú và gia đình .

Cầu nguyện cho Bác sớm Vãng sanh miền Cực Lạc .

Bạn bè A74 cũ
Bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.