• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Chia Buồn Tin Buồn: Thân mẫu bạn Phạm Phi Hùng (ACC74) vừa qua đời

Tin Buồn: Thân mẫu bạn Phạm Phi Hùng (ACC74) vừa qua đời

Được tin Bác Maria Vũ Thị Kha , thân mẫu của bạn Phạm Phi Hùng (ACC74) vừa qua đời vào lúc 13:38 trưa ngày 25 tháng 3 năm 2016.

Gia đình anh Hùng sẽ làm thánh lễ an táng tại giáo xứ Bùi Phát và sau đó động quan đưa về an táng tại Hóc Môn vào sáng ngày thứ Ba ngày 29 tháng 3 năm 2016.

Thành thật chia buồn cùng bạn Phạm Phi Hùng & gia quyến.

Nguyện cầu cho Bác sớm về nước Chúa.

Bạn bè A74 cũ
Bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.