Được tin thân phụ của bạn Nguyễn Tiết Hùng - ACC74 - Cầu Đường , bác Nguyễn Văn Cho vừa qua đời lúc 12:00 ngày 19 tháng 3 năm 2019 , hưởng thọ 88 tuổi .

Lễ động quan sẽ tổ chức lúc 7:00 ngày 24/3/2019 và sẽ đưa về an táng tại Đồng Nai .

Thành thật chia buồn cùng bạn Nguyễn Tiết Hùng & gia đình .

Cầu nguyện cho Bác sớm vãng sanh miền Cực Lạc .Bạn bè A74 – Phú Thọ Bách Khoa Sài Gòn