PhuTho74.com - Trang thông tin liên lạc của cựu sinh viên Đại Học Bách Khoa Phú Thọ khóa 1974

Trang NhàHọp MặtHọp mặt A74 Phú Thọ Bách Khoa 2024 - Saigon

Họp mặt A74 Phú Thọ Bách Khoa 2024 - Saigon

Họp mặt A74 Phú Thọ – Danh Sách Sinh Viên

Nhận dịp Họp mặt A74 Phú Thọ 2024, từ nhiều nguồn khác nhau, Ban Tổ Chức đã lập lại danh sách của A74 như...

Họp mặt A74 Phú Thọ – Bách Khoa Saigon 2024 – Danh Sách

DANH SÁCH BẠN BÈ A74 THAM DỰ 50 NĂM A74 PHÚ THỌ - BÁCH KHOA SAIGON Danh Sách Đăng Ký Tham Dự DANH SÁCH BẠN BÈ...

Họp mặt A74 Phú Thọ – Bách Khoa Saigon 2024 – Thông Báo số 2

Họp mặt A74 Phú Thọ-Bách Khoa SaigonTháng 10/2024 - Kỷ niệm 50 năm A74 Ngày 23/10/2024 tại trường và Ngày 24/10/2024 tại SOUTH MARINA CLUB...

Họp mặt A74 Phú Thọ – Bách Khoa Saigon 2024 – Thông Báo số 1

Họp mặt A74 Phú Thọ - Bách Khoa Saigon .Tháng 10/2024 - Kỷ niệm 50 năm A74 . Ngày 23/10/2024 tại Trường và ngày 24/10/2024...

Họp mặt A74 Phú Thọ – Bách Khoa Saigon 2024 – Thư Ngỏ

Rồi cái thời khắc đó cũng sẽ phải đến! Kỷ niệm 50 năm khoá Kỹ sư A74 – Phú Thọ – Bách Khoa Saigon Từ cánh...

Bài Mới