• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • Cali 2022
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Bạn đang ở: Trang Nhà Danh Sách Lớp ADT74 ADT74

ADT74

Danh sách lớp ADT74

PhuTho74.com - Trang thông tin liên lạc của cựu sinh viên Đại Học Bách Khoa Phú Thọ khóa 1974-1980 has 42 registered members

Search criteria

Hình
Tên
Đỗ Tấn Long
Lớp AĐT74 Tự Động
Chỗ ở: Los Angeles, CA
Đào Thị Mai
Lớp AĐT74 Điện Tử
Chỗ ở: WA, USA
Phạm Văn Mai
Lớp AĐT74 Điện Tử
Chỗ ở: CA, USA
Đặng Vũ Quang Minh
Lớp AĐT74 Điện Tử
Chỗ ở: Australia
Trần Hiệp Năng
Lớp AĐT74 Tự Động
Chỗ ở: California
Lê Bá Nghề
Lớp AĐT74 Tự Động
Chỗ ở: Milpitas, CA
Phan Văn Nghĩa
Lớp AĐT74 Điện Tử
Chỗ ở: -
Nguyễn Quang Phước
Lớp AĐT74 Tự Động
Chỗ ở: Saigon
Đỗ Ngọc Phương
Lớp AĐT74 Tự Động
Chỗ ở: Saigon
Nguyễn Văn Quảng
Lớp AĐT74 Tự Động
Chỗ ở: USA
Lý Diệu Quý
Lớp AĐT74 Điện Tử
Chỗ ở: Chưa có email
Nguyễn Văn Sang
Lớp AĐT74 Tự Động
Chỗ ở: Japan
Trần Sum
Lớp AĐT74 Tự Động
Chỗ ở: Qua đời
Huỳnh Thị Ngọc Thanh
Lớp AĐT74 Điện Tử
Chỗ ở: Saigon
Nguyễn Hữu Thọ
Lớp AĐT74 Tự Động
Chỗ ở: Sài Gòn
Nguyễn Quốc Thông
Lớp AĐT74 Điện Tử
Chỗ ở: -
Thái Công Toàn
Lớp AĐT74 Điện Tử
Chỗ ở: Chưa có email
Đào Duy Trường
Lớp AĐT74 Điện Tử
Chỗ ở: -
Quyền Huy Tuân
Lớp AĐT74 Điện Tử
Chỗ ở: Poland
Nguyễn Anh Tuấn
Lớp AĐT74 Điện Tử
Chỗ ở: Chưa có email

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.