• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Danh Sách Lớp ACC74 ACC74 Xây Dựng ACC74 Xây Dựng

ACC74 Xây Dựng

Danh sách lớp ACC74 Xây Dựng. Nếu có gì thiếu sót hay nhầm lẫn xin các bạn gởi email về cho biết dùm. Xin cám ơn các bạn.
PhuTho74.com - Trang thông tin liên lạc của cựu sinh viên Đại Học Bách Khoa Phú Thọ khóa 1974-1980 has 65 registered members

Search criteria

Hình
Tên
Phạm Thanh Minh
Chỗ ở: Long An
Nguyễn Duy Nam
Chỗ ở: Saigon
Đào Xuân Ngọc (1956-1991)
Chỗ ở: Qua đời
Nguyễn Văn Nhường
Chỗ ở: Qua đời
Lê Phụ
Chỗ ở: Đà Nẳng
Nguyễn Thúc Quang
Chỗ ở: Sài Gòn
Đỗ Xuân Quang
Chỗ ở: Australia
Nguyễn Quảng
Chỗ ở: Sài Gòn
Trần Bá Quanh
Chỗ ở: San Diego, CA USA
Lê Phước Quỳnh
Chỗ ở: Fort Mc Murray, AB, Canada
Phạm Kim Sang
Chỗ ở: Sài Gòn
Vương Ngọc Tấn
Chỗ ở: San Diego, California
Hà Văn Thanh
Chỗ ở: Cần Thơ
Võ Thi
Chỗ ở: Montreal, Canada
Phạm Hữu Thiện
Chỗ ở: Sài Gòn
Nguyễn Đình Thiết
Chỗ ở: Beaverton, OR, USA
Phạm Nam Tiến
Chỗ ở: Chưa liên lạc được
Đỗ Cao Trí
Chỗ ở: Saigon
Nguyễn Thành Triết
Chỗ ở: Westminter, Orange County, CA
Lê Thanh Triều
Chỗ ở: Troy, MI, USA

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.