Sau kỳ hội ngộ tháng 10, năm 2019 tại Đà Nẵng, các bạn khóa A74 có ý kiến muốn tổ chức hội ngộ năm 2021 tại miền tây Hoa Kỳ, ở Oregon hoặc California. Nhân có một buổi tiệc gia đình, ngày 23 tháng 2, 2020, tôi mời các bạn A74 ở quận Cam, miền nam California, tham dự tiệc và nhân cơ hội nầy họp tại nhà tôi, thảo luận về cuộc hội ngộ. Trong buổi họp có sự tham dự của các bạn sau đây:

Võ Thành Chương (AH74)
Nguyễn Phi Hùng (ACK74)
Lê Quang Trung (ACK74)
Đặng Minh (ACK74)
Võ Quang Thịnh (AH74)
Nguyễn Minh Tuấn (AH74)
Cao minh Phước (AH74)
Nguyễn Như Sơn (ACK74)
Nguyễn Hửu Tưởng (ACC74)
Nguyễn Thanh Hùng (ACC74)

Ngoài số bạn có mặt, có một số bạn ở xa, tham dự bằng điện đàm như Nguyễn Văn Dự (ACK74), Nguyễn Thế Hùng (ACC74), Hoàng Mịch Đại (ACC74).

Sau đây là kết quả của buổi họp sơ khởi nầy:

HỘI NGỘ A74 NĂM 2021 sẽ tổ chức tại Quận Cam, nam California, ngày 18-19, tháng 9, 2021.

Theo sự thăm dò ý kiến của nhiều bạn thì rất nhiều bạn muốn tổ chức tại nam California vì có những lợi điểm như sau:

- Khí hậu ôn hòa quanh năm và có nhiều chổ thăm quan.
- Nơi cư ngụ người Viêt Nam đông nhất nước Mỹ và bạn bè khắp thế giới cũng có nhiều thân nhân và bạn bè, do đó thuận tiện cho việc thăm viếng.
- Nhân lực A74 đông nhất, thuận tiện cho việc tổ chức.

Các bạn đã đề cử tôi làm trưởng ban tổ chức vì tôi đã cư ngụ ở California khá lâu, từ năm 1985 ở San Jose, dọn về Orange County năm 1990, đã có kinh nghiệm tổ chức các buổi hội ngộ cho những hội đoàn ở Orange County, du ngoạn, cruise...

Sau buổi thảo luận, Ban Tổ Chức HNA74-2021 đã được thành lập với các ban và thành viên như sau:

Trưởng ban: Võ Thành Chương (John Vo)
Điện thoại: 714-362-5775
Email: mljvo2006 @yahoo.com
Nhiệm vụ: hoạch định chương trình tổng quát. Theo dõi toàn bộ chương trình.

Phó ban 1: Nguyễn Phi Hùng (Bryan Nguyen)
Điện thoại: 714-728-3264
Email: solar123gold @gmail.com
Nhiệm vụ: Phụ tá cho trưởng ban trong các hoạt động. Thay thế Trưởng ban trong trường hợp vì một lý do nào Trưởng ban không đảm nhận được các sinh hoạt.

Phó ban 2: Nguyễn Văn Dự
Điện thoại: 971-570-4399
Email: du_nguyen @mentor.com
Nhiệm vụ: Phụ tá cho trưởng ban trong các hoạt động. Thay thế Trưởng ban trong trường hợp Trưởng ban và Phó ban 1 vì một lý do nào không đảm nhận được các sinh hoạt.

Ban Báo Chí:
Trưởng ban: Dương Quang Bổn
Điện thoại: 1- 416-452-2197 (Cel) 1-905-270-7052 (Home)
Email: bonduongca @yahoo.com
Nhiệm vụ: Thu thập bài viết, hình ảnh...chọn bài, sắp xếp và ấn tống Đặc San.

Phụ tá: Nguyễn Như Sơn
Điện thoại: 714-261-4186
Email: son_nhu_nguyen @yahoo.com

Ban Văn Nghệ:
Trưởng ban: Cao minh Phước (Frank Cao)
Điện thoại: 408-800-8898
Email: frank-cao @msn.com
Nhiệm vụ: Tổ chức chương trình văn nghệ.
Trưởng ban sẽ kêu gọi sự cộng tác của các bạn và chọn phó ban, phụ tá v.v...

Ban Liên Lạc:
Trưởng ban: Nguyễn Thế Hùng
Điện thoại: 832-638-2179
Email: hnguyen_ca @yahoo.com
Nhiệm vụ: Phụ trách việc liên lạc, gởi thông báo, kết hợp danh sách cựu sinh viên các khoa, thành lập Mailchimp hoặc group mail...để tiện việc liên lạc.Trưởng ban sẽ kêu gọi sự cộng tác của các bạn và chọn phó ban, phụ tá v.v...

Ban Điều Hợp:
Trưởng ban: Nguyễn Minh Tuấn
Điện thoại: 714-606-7889
Email: tuan_mednet @yahoo.com
Nhiệm vụ: Phụ trách việc Tiếp tân, đưa đón các bạn phương xa, tìm khách sạn, phương tiện di chuyển, v.v...
Trưởng ban sẽ kêu gọi sự cộng tác của các bạn và chọn phó ban, phụ tá v.v...

Ban Truyền Thông:
Trưởng ban: Võ Quang Thịnh (Timothy Vo)
Điện thoại: 714-696-8896
Email: vqthinh @gmail.com

Phụ tá: Hoàng Mịch Đại
Điện thoại: 714-907-7706
Email: daimhoang @yahoo.com
Nhiệm vụ: Phụ trách việc quay phim, chụp hình, video clip, live streaming, presentation, v.v...
Trưởng ban sẽ kêu gọi sự cộng tác của các bạn và chọn phó ban, phụ tá v.v...

Ban Du Ngoạn kiêm Thủ Quỹ:
Trưởng ban: Đặng Minh
Điện thoại: 408-306-0618
Email: dangminh @alumni.nd.edu
Nhiệm vụ: Hoạch định chương trình du ngoạn và chủ trách chi thu cho Hội Ngộ.
Trưởng ban sẽ kêu gọi sự cộng tác của các bạn và chọn phó ban, phụ tá v.v...

Tuy nhiên vì tình trạng đại dịch COVID-19, cuộc hội ngộ phải đình hoãn.

Đến nay, tình hình thế giới bắt đầu ổn định, hy vọng đến khoảng cuối năm 2022, cả thế giới đều được chích ngừa COVID-19.

Nhiều bạn A74 đề nghị tổ chức HỘI NGỘ A74 NĂM 2022 vào khoảng tháng 10, 2022.

Chúng tôi sẽ nhận thêm ý kiến đóng góp từ các bạn A74 khắp thế giới. Chúng ta còn một năm để chuẩn bị. BTC sẽ thăm dò tình hình và khoảng tháng 3 – tháng 4, 2022, sẽ quyết định có nên tổ chức hay không.

Chương trình chi tiết về các ngày Tiền Hội Ngội, Hội Ngộ và Du Ngoạn sẽ được lần lượt thông báo sau. Các chương trình về văn nghệ, truyền thông, điều hợp, du ngoạn v. v. sẽ cần sự tiếp tay của nhiều thành viên.

Chi tiết và nhân sự trong thông báo nầy có thể thay đổi để phù hợp với nguyện vọng của đa số các bạn và cho sự tổ chức kỳ hội ngộ được thành công mỹ mãn. Mong tất cả thành viên HNA74-2022 cố gắng sắp xếp để có thể tham gia và cùng tiếp tay với BTC để HNA74-2022 được thành công. Với phương tiện truyền thông ngày nay, các bạn khắp thế giới có thể tham gia BTC dù không ở ngay quận Cam. Bạn nào có điều kiện và nhiệt tâm, muốn tham gia vào ban nào, xin liên lạc với trưởng ban đó. Chúng tôi rất hoan nghênh sự tiếp tay của các bạn. Chúng tôi rất mong ngày gặp lại các bạn.

Kính thư,
Thay mặt BTC
Võ Thành Chương