• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Họp Mặt 2022

Sau kỳ hội ngộ tháng 10, năm 2019 tại Đà Nẵng, các bạn khóa A74 có ý kiến muốn tổ chức hội ngộ năm 2021 tại miền tây Hoa Kỳ, ở Oregon hoặc California. Nhân có một buổi tiệc gia đình, ngày 23 tháng 2, 2020, tôi mời các bạn A74 ở quận Cam, miền nam California, tham dự tiệc và nhân cơ hội nầy họp tại nhà tôi, thảo luận về cuộc hội ngộ. Trong buổi họp có sự tham dự của các bạn sau đây:

Võ Thành Chương (AH74)
Nguyễn Phi Hùng (ACK74)
Lê Quang Trung (ACK74)
Đặng Minh (ACK74)
Võ Quang Thịnh (AH74)
Nguyễn Minh Tuấn (AH74)
Cao minh Phước (AH74)
Nguyễn Như Sơn (ACK74)
Nguyễn Hửu Tưởng (ACC74)
Nguyễn Thanh Hùng (ACC74)

Ngoài số bạn có mặt, có một số bạn ở xa, tham dự bằng điện đàm như Nguyễn Văn Dự (ACK74), Nguyễn Thế Hùng (ACC74), Hoàng Mịch Đại (ACC74).

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.