• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Đại Hội Ái Hữu Công Chánh Toàn Cầu 2018 Đại Hội Ái Hữu Công Chánh Toàn Cầu 2018 - Chi Tiết

Liên Lạc:


- Đại Diện Ban Tổ Chức Nguyễn Minh Trì
Tel.  714-782-8853
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Liên lạc ở Việt Nam Phan Văn Nho
Tel.    +84903993456
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chương Trình:Chi Tiết:

(xin bấm vô để đọc hay tải PDF xuống)
- Thư Mời - Letter Of Invitation  
- Phiếu Tham Dự  
- Chi Tiết - Phi Trường, Khách Sạn & Nhà Hàng  
- Phi Trường
 
- Chi Tiết - Khách Sạn & Di Chuyển  
- Phiếu Ghi Tên Du Ngoạn  
- Du Ngoạn: Mexico Cruise  
- Du Ngoạn: San Diego 1 ngày  
- Du Ngoạn: Santa Barbara-Solvang 1 ngày  
   
   
Thêm bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.