• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Chia Buồn Tin Buồn: Thân mẫu bạn Lê Đình Hồng (ACC74) vừa từ trần

Nhận được tin buồn là Cụ Bà Cao Thị Mười, thân mẫu của bạn Lê Đình Hồng (ACC74 - Thủy Lợi) vừa từ trần lúc 18:00 ngày 20 tháng 5 năm 2022, hưởng thọ 89 tuổi .

Xin thành thật chia buồn cùa bạn Lê Đình Hồng và gia quyến .

Cầu nguyện cho linh hồn Cụ Bà sớm tiêu diêu miền cực lạc .

Bạn bè A74 Phú Thọ - Bách Khoa Saigon

Thêm bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.