• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Chia Buồn Tin buồn: Thân phụ bạn Nguyễn Tăng Thành (ACC74 Thủy Lợi) vừa qua đời

Nhận được tin buồn là Cụ Ông Nguyễn Tăng Bang, thân phụ của bạn Nguyễn Tăng Thành (ACC74 Thủy Lợi), vừa qua đời ngày 16 tháng 5 năm 2022, hưởng thọ 100 tuổi .

Thành thật chia buồn cùng bạn Nguyễn Tăng Thành và gia quyến .

Nguyện cầu cho Cụ Ông sớm tiêu dao miền cực lạc .

Bạn bè A74 Phú Thọ - Bách Khoa Saigon

Thêm bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.