• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • Cali 2022
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Bạn đang ở: Trang Nhà Chia Buồn Tin Buồn: Thân mẫu bạn Văn Bá Tuấn (ACC74) vừa từ trần

Được tin Mẹ của bạn Văn Bá Tuấn (ACC74) và Văn Bá Dương (ACC75) vừa tạ thế tại Duy Xuyên, Quảng Nam.

Xin thành thật chia buồn với hai bạn và gia quyến.
 
Nguyện cầu bác gái sớm siêu thoát.
 
Bạn bè A74 Phú Thọ - Bách Khoa Saigon
 
Thêm bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.