• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Chia Buồn Tin buồn: Bạn Lê Thiện Bé (ACK74) vừa qua đời

Vừa nhận được tin buồn là bạn Lê Thiện Bé, ACK74 (Hàng Hải 74), vừa qua đời tối thứ Ba ngày 1 tháng 3 năm 2022 tại bệnh viện Đức Tâm Sài Gòn sau các biến chứng về tim .

Bệnh Viện Tim Tâm Đức đã hết lòng , nhưng bạn Thiện Bé vẫn không qua khỏi .

Thành thật chia buồn cùng bạn Ngọc Thanh & gia đình về mất mát lớn lao này .

Cầu nguyện và mong ước anh Lê Thiện Bé được an nhiên tự tại , thoải mái vô cùng tận ở thế giới bên kia .

Bạn bè A74 Phú Thọ - Bách Khoa Saigon

Thêm bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.