Vừa nhận được tin buồn là bạn Lê Hoàng Hải (ACC74 - Xây Dựng) đã ra đi vào lúc 00:30 ngày 23 tháng 8 năm 2021 tại bệnh viện Dã Chiến vì COVID-19.


Bạn Lê Hoàng Hải trong lần họp mặt 2019 (thứ hai từ bên phải)

Thông tin đã được xác nhận từ bệnh viện báo về cho gia đình bạn. Gia đình cũng không làm được gì, vì bệnh viện sẽ tự đem đi hỏa táng.

Xin vĩnh biệt bạn Lê Hoàng Hải .

Mong Bạn luôn được thảnh thơi và vui vẻ ở phía bên kia .

Bạn bè A74 Phú Thọ - Bách Khoa Saigon