Được tin Bác Nguyễn Thị Hoàng , nhạc mẫu của bạn Nguyễn Thống (ACC74) ,  vừa qua đời sáng ngày 18/01/2021 , hưởng thọ 101 tuổi.
 

Gia đình sẽ làm Lễ động quan lúc 6:30 ngày 22/01/2021 .
Thành thật chia buồn cùng gia đình bạn Nguyễn Thống .
Cầu nguyện cho Bác sớm Vãng sanh miền Cực lạc .

Bạn bè A74 Phú Thọ - Bách Khoa Saigon