Được tin Bác Lê Luân - Thân phụ của bạn Lê Văn Việt (ACC74 Cầu Đường), sinh 1927 vừa qua đời vào lúc 7:30 ngày 30 tháng 11 năm 2020, hưởng thọ 94 tuổi, an táng tại quê nhà Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam ngày 02/12/2020.

Bạn bè A74 xin chia buồn cùng bạn Việt và gia đỉnh .
Cầu nguyện cho Bác sớm vãng sanh miễn Cực Lạc .
 
Bạn bè A74 Phú Thọ - Bách Khoa Saigon