Được tin Nhạc mẫu bạn Phạm Văn Long (ACC74) , bác TRẦN THỊ MÔN vừa qua đời sáng ngày 10/04/2020 , hưởng thọ 86 tuổi .

Lễ động quan sẽ tổ chức vào lúc 6:00 ngày 13/04/2020 .
Linh cữu đang quàn ở số 43 đường 30B Trần Não , Phường Bình An , Q. 2.

Thành thật chia buồn của gia đình hai bạn Long - Thuý
Nguyện cầu cho Bác sớm được Vãng sanh miền Cực Lạc .

Bạn bè A74 – Phú Thọ Bách Khoa Sài Gòn