Được tin Nhạc mẫu bạn Võ Thăng Long (ACC74) , bác Mai thị Nguôn vừa qua đời ngày 14/03/2020 , hưởng thọ 93 tuổi .

Lễ động quan sẽ tổ chức vào lúc 7:00 ngày 17/03/2020 .

Linh cửu đang quàn ở số 19 Hồ Ngọc Cẩn, P. Tân thành, Q. Tân phú.

Thành thật chia buồn của gia đình hai bạn Long - Hoa .

Nguyện cầu cho Bác sớm được Vãng sanh miền Tịnh Độ .

Bạn bè A74 – Phú Thọ Bách Khoa Sài Gòn