Được tin Bác Nguyễn Thị Anh, pháp danh Tâm Diệu - nhạc mẫu của bạn Trần Yên Bình (ATL74),  vừa qua đời ngày 1 tháng 8 năm 2019 tại Boston, hưởng thọ 77 tuổi.

Xin chia buồn cùng hai bạn Bình & Thư và gia đình.

Xin nguyện cầu hương linh Bác gái mau sớm về với cõi Phật.

Bạn bè A74 – Phú Thọ Bách Khoa Sài Gòn