• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Chia Buồn Tin buồn: Thân mẫu của bạn Võ Hoàng Hòa (ACK74) vừa qua đời

Được tin muộn: Cụ Bà Quả Phụ Võ Thi Cân, nhũ danh Hoàng Thị Mộng Tần - thân mẫu của bạn Võ Hoàng Hòa (ACK74) vừa qua đời tại San Jose, California, hưởng thọ 92 tuổi.

Thành kính phân ưu cùng bạn Hòa và gia quyến.

Nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc

Bạn bè A74 – Phú Thọ Bách Khoa Sài Gòn

 

Thêm bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.