• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Chia Buồn Tin buồn: Thân phụ bạn Nguyễn Đình Thiết (ACC74) vừa qua đời


Nhận được tin trễ là Thân phụ của bạn Nguyễn Đình Thiết (ACC74 - Xây Dựng)  đã từ trần vào ngày 12/1/2018.

Xin chân thành chia buồn cùng Thiết và gia đình.

Nguyện cầu hương hồn Bác trai sớm về nơi An Tịnh.

Bạn bè A74 – Phú Thọ Bách Khoa Sài Gòn
Thêm bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.