• Sài Gòn 1979
 • Reunion 2009
 • Toronto 2004
 • Sài Gòn 2012
 • Phú Thọ
 • Texas 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Chia Buồn Tin Buồn: Thân mẫu bạn Trần Quang Kim (ACK74) vừa qua đời
Được tin thân mẫu bạn Trần Quang Kim (ACK74),  Bác Trần Trọng Tuyển nhủ danh Đặng Thị Thu-Cúc vừa thất lộc tại Virginia USA ngày 8 tháng 12 năm 2016, hưởng thọ 87 tuổi .

Xin thành thật chia buồn cùng Kim và gia đình .

Cầu nguyện hương linh Bác gái sớm siêu thoát .


Bạn bè A74 – Phú Thọ Bách Khoa Sài Gòn.
Thêm bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.