PhuTho74.com - Trang thông tin liên lạc của cựu sinh viên Đại Học Bách Khoa Phú Thọ khóa 1974

Trang NhàHọp MặtHọp Mặt 2004 - Toronto

Họp Mặt 2004 - Toronto

Những Câu Chuyện Bên Lề …. Đường của Họp Mặt A74Toronto – Aug 12 2004

Tiếp tục thiên phóng đại sự “Những Câu Chuyện Trước, Trong, và Sau Cuộc Họp Mặt A74 – Toronto 2004”, pdv VNToàn tui xin...

Những Câu Chuyện Bên Lề … Đường của Họp Mặt A74Toronto – July 20 2004

Tiếp  tục  những câu chuyện Trước, Sau  và Bên Lề Cuộc Họp Mặt A74 - Toronto 2004, phóng  đại viên VNToàn tui mời Bạn...

Những Câu Chuyện Bên Lề …. Đường của Họp Mặt A74Toronto – July 7 2004

Theo đúng truyền thống của đa số các trường kỹ thuật, cuộc họp mặt lần nầy chỉ có hai đoá hoa về dự. Đó...

Họp Mặt A74Toronto 2004 – The Credit Roll

Xin gửi đến các bạn A74, nhất là các bạn không có cơ hội về tham dự, một số chi tiết và chuyện bên...

Video Họp Mặt A74 Toronto 2004

Video phần 1 - Giới thiệu https://www.youtube.com/watch?v=iQwusmnkZ24 Video phần 2 - Ngâm thơ https://www.youtube.com/watch?v=XWcOAqdhhVo Video phần 3 - Karaoke https://www.youtube.com/watch?v=uzzVvZoB2bk  

Bài Mới